Nettverk

Utgiver: EL & IT Forbundet
Utgivelser: 7
Opplag: 39.000
Ansvarlig redaktør: Knut Viggen

Bladet går til alle EL & IT Forbundets medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Postadresse:

Nettverk
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:

LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO 

Medarbeidere:

Nettverk redigeres i henhold til bestemmelsene i Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Lov om redaksjonell fridom i media.