Magasinet for fagorganiserte

Utgiver: Fellesforbundet
Utgivelser: 10
Opplag: 156.000
Ansvarlig redaktør: Eline Lønnå

Bladet går til alle Fellesforbundets medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Postadresse:

Magasinet for fagorganiserte
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:

LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO 

Medarbeidere:

Magasinet for fagorganisertes redigeres i henhold til bestemmelsene i Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Lov om redaksjonell fridom i media.