I skolen

Utgiver: Skolenes landsforbund
Utgivelser: 9
Opplag: 7.250
Ansvarlig redaktør: Svein-Yngve Madssen

Bladet går til alle Skolenes landsforbunds medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Postadresse:

I skolen
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:

LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO 

Medarbeidere:

I skolen redigeres i henhold til bestemmelsene i Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Lov om redaksjonell fridom i media.