Fontene

Utgiver: Fellesorganisasjonen (FO)
Utgivelser: 12, herav 2 forskningsutgaver
Opplag: 24.200
Ansvarlig redaktør: Solfrid Rød

Bladet går til alle FOs medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Postadresse:

Fontene
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:

LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Medarbeidere:

Rød, Solfrid


Ansvarlig redaktør

Fontene


Telefon: 994 66 565
Epost: solfrid.rod@lomedia.no

Paulsen, Mia


Redaksjonssekretær

Fontene


Telefon: 911 62 677
Epost: mia.paulsen@lomedia.no

Fontene redigeres i henhold til bestemmelsene i Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Lov om redaksjonell fridom i media.