Arbeidsmanden

Utgiver: Norsk Arbeidsmandsforbund
Utgivelser: 10
Opplag: 32.000
Ansvarlig redaktør: Ane Børrud

Bladet går til alle Norsk Arbeidsmandsforbunds medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Postadresse:

Arbeidsmanden
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:

LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Medarbeidere:

Børrud, Ane


Ansvarlig redaktør

Arbeidsmanden


Telefon: 977 69 046
Epost: ane.borrud@lomedia.no

Garté, Merete Holtan


Journalist

Arbeidsmanden


Telefon: 918 69 316
Epost: merete.holtan.garte@lomedia.no

Arbeidsmanden redigeres i henhold til bestemmelsene i Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Lov om redaksjonell fridom i media.