Livestreaming

Vi har lang erfaring med å overføre seminarer, konferanser og landsmøter direkte på internett, også kalt livestreaming.

Vi legger til rette for at alle som ønsker det kan følge dine seminarer, konferanser og møter direkte på din egen nettside. Seerne kan også følge med via sin mobil, nettbrett eller en TV som som er tilkoblet internett. Dermed når ditt møte ut til langt flere enn de som sitter i møtesalen.

Streaming og opptak gjøres i HD-kvalitet og kan gjøres tilgjengelig for videresending både for vanlige TV-stasjoner og andre medier med nett-TV.

Etter møtet kan vi redigere og publisere opptak slik at du kan tilby din egen nett-tv-kanal fra ditt seminar eller møte. Vi benytter YouTube for lagring av video, men du kan også opptakene på egne webvideo-hotell der du har kontroll på opphavsretten.

Eksempler på TV-produksjoner:

 

Kontakperson

Olsvik, Erik


Prosjektmedarbeider, streaming

LO Media


Telefon: 488 85 514
Epost: erik.olsvik@lomedia.no