Om LO Media

Stiftelsen LO Media er den største fagbladprodusenten i Fagpressen, med et månedlig opplag på rundt 600.000 eksemplarer.

Stiftelsen ble etablert 1. januar 2009 som et resultat av sammenslåingen av Stiftelsen Fri Fagbevegelse – LO Media (etablert i 1989) og Stiftelsen Aktuell (etablert i 1994).

Vårt formål

Stiftelsens formål er å levere redaksjonelt innhold og produsere fagblad for arbeiderbevegelsen, samt å samordne og utføre andre informasjonstiltak for arbeiderbevegelsen.

Redaksjonell uavhengighet

Stiftelsens redaktører er medlemmer i Norsk Redaktørforening, mens øvrige redaksjonelle medarbeidere er medlemmer i Norsk Journalistlag.

Alle redaksjonelle medarbeidere jobber i henhold til bestemmelsene i Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten og Lov om redaksjonell fridom i media.

Ansatte

Vi har i dag rundt 65 ansatte som i hovedsak jobber med:

  • Redaksjonelt innhold på papir og nett
  • Grafiske tjenester og digitaltrykk
  • Digital utvikling
  • Video og streaming
  • Administrasjon

Fagblader

Vi har dessuten nært redaksjonelt samarbeid med:

Nettutgaver

I tillegg har LO Media et nært redaksjonelt samarbeid med Fagbladet.no og Musikkultur.no.

Grafiske tjenester

Vi har en stor grafisk avdeling med eget trykkeri som tilbyr førtrykk, trykk, digitaltrykk og ferdiggjøring. Vi har også lang erfaring med store ide- og designprosjekter med totalleveranse til store landsmøter og kongresser.

Andre  tjenester

Vi har lang erfaring med opptak av og  streaming av møter og konferanser for bruk på internett.

Vi har lang erfaring med annen digital kommunikasjon, herunder hjemmesider, kampanjesider og sosiale medier.

Organisasjonsforhold

LO Media er medlem av Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF). Den enkelte publikasjon er også medlem i Fagpressen.

Stiftelsen har tariffavtaler med: