Maritim Logg

Utgiver: Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund
Utgivelser: 10
Opplag: 30.000
Ansvarlig redaktør: Forbundslederne i NMF, NSF og NSOF alternerer 

Bladet går til alle de tre forbundenes medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Postadresse:

Maritim Logg
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:

LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO 

Medarbeider: