LO Ingeniør

Utgiver: LO Media
Utgivelser: 4
Opplag: 13.000
Ansvarlig redaktør: Tore Ryssdalsnes

Bladet går til ingeniører i EL & IT Forbundet, Fagforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk, Industri Energi og Norsk Tjenestemannslag.  

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Postadresse:

LO Ingeniør
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:

LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO 

Medarbeidere:

LO Ingeniør redigeres i henhold til bestemmelsene i Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Lov om redaksjonell fridom i media.