LO Finans

Utgiver: LO Finans
Utgivelser: 4
Opplag: 2.100
Ansvarlig redaktør: Anders Hauge-Eltvik

Bladet går til alle LO Finans’ medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Postadresse:

LO Finans
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:

LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO 

Medarbeidere:

LO Finans redigeres i henhold til bestemmelsene i Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Lov om redaksjonell fridom i media.