LO-Aktuelt

Utgiver: Landsorganisasjonen i Norge
Utgivelser: 20
Opplag: 38.000
Ansvarlig redaktør: Svein-Yngve Madssen

Bladet går til LO-tillitsvalgte, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Postadresse:

LO-Aktuelt
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:

LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO

Medarbeidere:

LO-Aktuelt redigeres i henhold til bestemmelsene i Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Lov om redaksjonell fridom i media.