HK-Nytt

Utgiver: Handel og Kontor i Norge
Utgivelser: 10
Opplag: 62.000
Ansvarlig redaktør: Eva Ler Nilsen

Bladet går til alle Handel og Kontors medlemmer, politikere, statsadministrasjon, presse, organisasjoner og andre interesserte.

Bladet er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Postadresse:

HK-Nytt
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Besøksadresse:

LO Media
Storgata 33A
0184 OSLO 

Medarbeidere:

HK-Nytt redigeres i henhold til bestemmelsene i Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Lov om redaksjonell fridom i media.